slika novosti

Obuka neplivača PKM

Program obuke neplivača namijenjen je djeci od 4 godine starosti, koja ne znaju plivati ili su slabi plivači. Cilj je programa da se djeca kroz razonodu i kontinuirani trening navikavaju na vodu, uče vježbe disanja, vježbe plovnosti i hidrodinamičnosti te da uče osnovne motoričke elemente plivačkih tehnika.

Plivanje je jedna od osnovnih ljudskih potreba i ima sveobuhvatni utjecaj na ljudski organizam te pozitivno utječe na samopouzdanje, kao i snalaženje u različitim situacijama. Program obuke neplivača omogućiti će djeci koja ne plivaju ili slabije plivaju da nauče plivati, s mogućnošću da se kontinuirano nastave baviti plivanjem u plivačkom klubu Medveščak. Obuku vode treneri plivanja sa završenim kineziološkim fakultetom i dugogodišnjim iskustvom obuke neplivača.

Program obuke neplivača PKM je sufinanciran sportski program obuke neplivača “Hrvatska pliva“ iz sredstva Državnog proračuna za 2021. godinu.

Program obuke neplivača PKM je trenutno u izradi i uskoro će biti dostupan.

Za sva dodatna pitanja i informacije kontaktirajte nas na:

broj telefona: +385 99 7328 032
ili pošaljite e-mail: plivackaskola@medvescak.hr

 

Adress

Plivački klub Medveščak
Schlosserove stube 2, Zagreb
medvescak@medvescak.hr

Adress

TAJNIŠTVO KLUBA
tajnistvo@medvescak.hr
+385 98 437 393

Adress

UPISI I PLIVAČKA ŠKOLA
plivackaskola@medvescak.hr
+385 99 732 8032